نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان یزد

با حضور مدیر کل و سایر اعضاء:

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در این نشست احمد شیرزاد مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن ارزیابی مثبت از فعالیت های سوادآموزی خواستار دقت در کیفیت کلاس ها و برگزاری امتحانات  شد واز مدیران آموزش و پرورش خواست تا با اختصاص نیرو به راهنمای تعلیماتی سوادآموزی باعث کیفییت بخشی کلاس های سوادآموزی شوند .

امین الرعایا معاون سوادآموزی استان نیز با ارائه گزارشی ازعملکردسوادآموزی استان، برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس و جشن شکوه دانش و آغاز دوره طرح ICDL را مهمترین فعالیت سوادآموزی استان در 2 ماه اخیر دانست و از کلیه کسانی که در برگزاری مراسم های یاد شده همکاری و همیاری داشتند تقدیر و تشکر نمود .

حسن حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی استان ضمن ارائه گزارش مصوبات جلسه قبل  به دستور کار این جلسه پرداخت وخواستار بازدید اعضاء گروه بهبود کیفیت سوادآموزی  استان  از کلاس های سوادآموزی و امتحانات گردید.

آدرس کوتاه: