نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بی شک نقش سواددر توسعه زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی انکار نشدنی است.

معاون سوادآموزی استان:

در راستایی شعار سال 2018 سازمان علمی آموزشی فرهنگی ملل متحد - یونسکو-سوادآموزی و مهارت و در راستای تفاهم نامه فی مابین ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست و سازمان نهضت سوادآموزی جمعی از آموزش دهندگان ناحیه 2 شهرستان یزد ضمن بازدید از مناطق حفاظت شده گونه های جانوری و گیاهی در شهرستان بافق  ضمن آشنایی با این گونه ها با نحوه آموزش حفاظت از آن ها در کلاس های سوادآموزی آشنا شدند.

مرآت امین الرعایا معاون سواداموزی استان با اشاره به نقش انسانها در نگهداری و پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی  برای آیندگان به تاثیر سواد در این موضوع  اشاره کرد و گفت: بی شک انسان هر چه با سوادتر باشد در نگهداشت منابع زیست محیطی توانمند تر است و ما وظیفه داریم آموزش های لازم را به سوادآموزان ارائه دهیم تا شاهد جامعه ای در خور شان مردم باشیم .

معاون سوادآموزی استان با اشاره به تفاهم نامه های منعقد شده در این راستا گفت : معاونت سوادآموزی استان آماده است که مطالبی را که در این مورد مفید است و سوادآموزان توانایی یادگرفتن آن و به کاربستن آن را دارند جهت استفاده چاپ و انتشار دهد تا شاید توانسته باشد گام کوچکی در حفاظت و استفاده صحیح از منابع طبیعی و محیط زیست بردارد.

 
آدرس کوتاه: