نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیش از 500نفر ازمدیران مدارس و آموزش دهندگان موسسات طرف قرار داد فعالیت های سوادآموزی در مسابقه « شیوه نامه ها ، مقررات و دستورالعمل های اجرایی سوادآموزی » شرکت نمودند.

همزمان در سراسر استان ودر یک طرح ابتکاری:

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان ضمن اعلام این خبر افزود  به پیشنهاد معاونت سوادآموزی و تصویب کار گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان  در جهت ارتقاء و توانمند سازی مدیران و آموزش دهندگان موسسات فعال در امر سوادآموزی ، این مسابقه در 12 شهرستان ومنطقه به صورت همزمان برگزارشد . منابع آزمون این مسابقه 8 منبع شامل نحوه کلاس گذاری ، جذب و نگهداشت سوادآموز، امتحانات ، بارم بندی ، شرایط و مقررات سوادآموزی ، و آئیین نامه های ابلاغی از سوی سازمان نهضت سوادآموزی کشور بود که توسط معاونت سوادآموزی در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شده بود . وی هدف از برگزاری این آزمون را آشنایی هر چه بیشتر دایر کنندگان کلاس های سوادآموزی با مقررات سوادآموزی دانست .

وی گفت به 37 نفر از برترین های این آزمون به مناسبت سی و هفتمین سالگرد تشکیل نهضت سوادآموزی جوایز ارزنده ای تعلق خواهد گرفت.

شایان ذکر است که معاون سوادآموزی استان  به همراه رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی و اعضاء گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان از حوزه های امتحانی نواحی یک و دو یزد بازدید به عمل آوردند.