نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با اجرای خوب طرح های سوادآموزی می توان در اقتصاد ، فرهنگ وسایر ابعاد به کمک خانواد ها آمد

معاون سوادآموزی استان :

چهارمین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی  شهرستان بافق با حضور معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان در محل سالن جلسات خانه معلم برگزار گردید.

مرآت امین الرعایا با اشاره به عملکرد سوادآموزی شهرستان در اجرای طرح های سوادآموزی گفت: با اجرای خوب  طرح های سوادآموزی  می توان  در اقتصاد ، فرهنگ وسایر ابعاد به کمک خانواد ها آمد. وی با اشاره به اینکه نهضت سواداموزی برای هر فرد بی سواد برنامه خاص دارد گفت : طرح های سوادآموزی آموزش اولیاء بی سواد دانش آموزان، سوادآموزی بنی، کودکان کار ، آموزش اتباع و.... از این دسته از طرح ها هستند که در سراسر استان در حال اجرا می باشند.

ایشان از همکاری و راهنمایی های ارزنده حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امام جمعه محترم شهرستان بافق تشکر کرد و گفت : به لطف همکاری ها و راهنمایی های ارزنده ایشان در موضوع سوادآموزی شهرستان بافق از باسوادترین شهرستان های استان می باشد . وی گفت : انشالله با درایت اعضاء شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بزودی شاهد ریشه کنی بی سوادی در این شهرستان باشیم.