Skip to Content

باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا کودکان بازمانده ازتحصیل در سر کلاس های درس در مدارس حضور یابند.

معاون سوادآموزی استان:

چهارمین جلسه انسداد مبادی بی سوادی با موضوع بازماندگان از تحصیل 6 تا 9 سال برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاون سوادآموزی ، معاون آموزش ابتدایی و روسای ادارات دو معاونت برگزار شد. مرآت امین الرعایا با اشاره به تاکیدات مدیرکل محترم در موضوع مذکور گفت: از مدرسه جاماندن کودکان در سن مدرسه و عدم تعلیم و تربیت آن ها در مدرسه امری جبران ناپذیر است که خسارات زیادی به فرد و جامعه وارد خواهد نمود لذا باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا علت عدم حضور انان در مدرسه را بدانیم و برای حضور آنان در کلاس های درس برنامه ریزی و مساعدت نماییم.

مرآت امین الرعایا با اشاره به اینکه این کار به تنهایی از عهده آموزش و پرورش بر نمی آید خواستار مشارکت دستگاه های مرتبط در جهت جذب و پشتیبانی این کودکان شد و گفت ، باید از ظرفیت دستگاه هایی مانند ثبت احوال ، کمیته امداد ، بهزیستی ، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد در این زمینه استفاده کرد.

سعیده بهادر زاده معاون آموزش ابتدایی نیز در این جلسه با گزارش اقدامات انجام شده در جهت شناسایی وعلت عدم حضور آنان در مدرسه شد که مهمترین آن را مشکلات مادی ، مهاجرت و داشتن اختلال های یادگیری در این کودکان دانست و گفت : بیش از 60 در صد این کودکان دوره های پیش دبستانی را نگذرانده اند و وقتی وارد مدرسه و کلاس اول ذشده اند نتوانسته اند همپای دانش آموزانی که مقطع پیش دبستانی را گذرانده اند باشند و خود باعث سر خوردگی و ترک تحصیل دانش اموزان گردیده است .

شایان ذکر است  موضوع کودکان بازمانده از تحصیل از موضوعات مهم شورایآموزش و پرورش  استان می باشد 

آدرس کوتاه:

خدمات الکترونیک خدمات الکترونیک

حداقل کردن حداکثر