نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش و پرورش خاتم از دوره های آموزش دهندگان سوادآموزی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم به اتفاق اعضای گروه پیگیر از کلاسهای ضمن خدمت آموزش دهندگان سواد آموزی خاتم که در مورخه 4 و 5 آبانماه تشکیل گردیده بود بازدید بعمل آوردند و در جریان برنامه های آموزشی قرار گرفتند و آموزش دهندگان از نحوه آموزش ابراز رضایت نمودند و در پایان مدیر آموزش و پروش از حضور آموزش دهندگان تشکر و تقدیر نمودند و نکات لازم آموزشی را بیان نمودند

آدرس کوتاه: