نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین بازگشایی کلاس های سواد آموزی شهرستان مهریز انجام شد

با حضور معاون سوادآموزی استان یزد

جشن شکوه دانش ویژه بازگشایی کلاسهای سوادآموزی در مهریز برگزار شد.

 
جشن شکوه دانش ویژه بازگشایی کلاسهای سوادآموزی مهریز در دبستان دخترانه یس مهریز باحضورمعاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیراموزش وپرورش مهریز مسئولین شهرستان وجمعی از سوادآموزان و آموزشیاران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد دراین آیین با تبریک فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس به  برنامه های پیشرو برای تحقق  باسوادی 100 درصدی دراستان یزد اشاره کرد وافزود : در دولت تدبیر وامید بستر کار برای ریشه کنی کامل بیسوادی فراهم شده است واین مسئولیت مارا به عنوان مجری کار سنگین تر می کند.
"مرآت امین الرعایا" افزود: برای اولین بار کلاسهای آموزش icdl برای سوادآموزان دوره انتقال در سطح استان به صورت آزمایشی برگزار می شود.
وی ضمن با اهمیت خواندن طرح سرشماری ازخانواده ها خواست اطلاعات خود را به صورت صحیح و کامل در سایت وارد نموده یا در اختیار ماموران قرار دهند  تا در شناسایی و جذب بیسوادان استفاده شود.
وی کسب رتبه اول استان در زمینه عملکرد فعالیتهای سوادآموزی در سال 1394 و رتبه دوم استان در جذب سوادآموزان توسط سوادآموزی شهرستان مهریز در سال 1395 را نشانه فعالیت خوب مدیریت و سوادآموزان ذکر نمود
مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این مراسم با تبریک فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس بر اهتمام جدی این مدیریت در ریشه کنی کامل بیسوادی در شهرستان تاکید کرد.

آدرس کوتاه: