نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انسداد مبادی بی سوادی ، توسعه مراکز یادگیری محلی و اجرای بند به بندتاکیدات مقام عالی وزارت از مهمترین برنامه های آموزش و پرورش استان در حوزه سوادآموزی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد:

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد عباسعلی دانافر در نخستین گردهمایی مدیران و روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها ، مناطق و نواحی استان که در محل پژوهشکده تعلیم وتربیت تالار فرهنگیان برگزار شداظهار داشت این گردهمایی مهم ترین جریان تصمیم گیری و ایجاد وحدت رویه در تصمیم سازی های آموزش و پرورش است .

ایشان با اشاره به فعالیت های سوادآموزی گفت : بحث انسداد مبادی بی سوادی خیلی مهم و جدی است و برای آن اگر لازم است معاونت های سوادآموزی و ابتدایی باید جلسات هفتگی تشکیل داده تا به نتایج خوبی برسیم .

عباسغلی دانافر همچنین با اشاره به نامه مقام عالی وزارت در موضوع سوادآموزی از روسا خواست که این نامه را در معرض دید هر روزی خود قرار داده و بند بند آن را اجرا نمایند . ایشان با اشاره به تاکید وزیر محترم آموزش و پرورش در جهت راه اندازی مراگز یادگیری محلی خواستارتوسعه  این مراکز در سطح استان گردید تا بدین وسیله در جهت بهبود وضعیت زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه گام برداشته شود.

وی با اشاره به ابلاغ اعتبار مالی سوادآموزی خواستار هزینه آن فقط در مورد سوادآموزی و جایگاه خود گردید.