نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار سوادآموزان درحال تحصیل سال 92

آمار سوادآموزان درحال تحصیل سال 92

همکاران محترم سامانه سوادآموزی

به اطلاع می رساند با عنایت به این که سالنامه سال 92 در دست تهیه و تدوین می باشد لازم است حداکثر تا پایان وقت اداری 93/09/20 آمار سوادآموزان درحال تحصیل سال 92 را تعیین وضعیت نموده و  کلاس های جاری باقیمانده سال 92 را به پایان یافته تبدیل نمایید .

آدرس کوتاه: