نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آماده همکاری با بخش خصوصی در جهت راه اندازی مراکز یادگیری غیر دولتی در سطح استان می باشیم.

معاون سوادآموزی استان یزد:

نخستین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی ناحیه دو یزد در سال 1397 با حضور معاون سواداموزی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

مرآت امین الرعایا  در این جلسه با اشاره به ضرورت راه اندازی مراکز یادگیری محلی گفت:با توجه به تاکید در راه اندازی و تجهیز مراکز یادگیری محلی گفت: مراکز یادگیری محلی دارای پتانسیلی بسیار خوب در جهت توانمند سازی و جلو گیری از آسیب های اجتماعی می باشد. به همین دلیل مقام عالی وزارت و سازمان نهضت سوادآموزی  به راه اندازی این مراکز تاکید دارند.وی با اشاره به اینکه در سال 1396 چهار مرکز یادگیری محلی در استان راه اندازی شده است گفت: به حول و قوه الهی در سال 1397 تعداد مراکز یادگیری محلی دولتی و غیر دولتی را در استان افزایش خواهیم داد و با تجهیز این مراکز گام بزرگی در توانمند سازی برخواهیم داشت . ایشان با توجه به ظرفیت بخش خصوصی در راه اندازی مراکز غیر دولتی آمادگی این معاونت را درجهت کمک به ایجاد این مراکز را اعلام نمود.

در این جلسه منصور ارجمندی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 نیز با ارائه گزارشی از تعداد این مراکز گفت 2 مرکز دولتی و یک مرکز مشارکتی در ناحیه دو در حال فعالیت هستند که انشالله در سال 1397 با بررسی پتانسیل های محله ها و مدارس مراکز دیگیری را راه اندازی خواهیم نمود.در این جلسه مصوب گردید مدیران مراکز یادگیری محلی به عضویت گروه بهبود سوادآموزی ناحیه در آیند ودر جلسات آینده شرکت نمایند.