نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استان یزد با 98/4 درصد در گروه سنی 10 تا49 سال باسوادترین استان کشور است.

معاون سوادآموزی استان یزد در گردهمایی مدیران و روسای ادارات شهرستان ها ، نواحی و مناطق استان :

مرآت امین الرعایا در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش  شهرستان و مناطق استان یزد با اشاره به افتخارات کسب شده در فعالیت های سوادآموزی استان گفت: طبق سرشماری سال 1395 و نتایج استخراج شده از آن استان یزد با 98/4 درصد در گروه سنی 10 تا 49 سال باسوادترین استان کشور است که این جایگاه مرهون تلاش همه عزیزان در چندین سال گذشته است که جای تقدیر و تشکر دارد.

معاون سوادآموزی استان با اشاره به طرح های سوادآموزی و نحوه اجرای آن طرح نماز کلید بهشت را از مهمترین طرح های سوادآموزی نام برد که در سال جاری در تمام مناطق استان اجرا خواهد گردید و از مسئولین شهرستان و مناطق خواستار پیگیری نحوه اجرای این طرح  نه با نگاه وظیفه ای  بلکه در جهت جلب رضای خدا  گردید . وی با اشاره به آیتم های ارزیابی مدیران در فعالیت های سوادآموزی  گفت : محور فعالیت های سوادآموزی در این آیتم ها گنجانیده شده است که هر مدیر فعالیت مطلوب تری داشته باشدقطعا امتیاز بهتری کسب خواهد نمود . 

مرآت امین الرعایا با اشاره به نامه مقام عالی وزارت تاکید به ارسال این نامه به مدارس و طرح موضوع در شورای پشتیبانی سوادآموزی و جلسات گروه بهبود کیفیت سواداموزی خواستار اجرای دقیق آن گردید .

توسعه مراکز یادگیری محلی ، مطالبات مسائل سوادآموزی از دیگر واحد های اداره  ، حجم ابلاغی دوره های سوادآموزی سال 1397،جلب مشارکت دستگاه ها، نظارت بر اجرای دقیق آزمون ها و بازدید از فعالیت  های سوادآموزی از دیگر تاکیدات معاون سوادآموزی استان در این گردهمایی بود.