Skip to Content

از مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی استان یزد در زمینه سوادآموزی تقدیر شد

توسط معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:

طی نشستی با حضور معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از اداره کل زندانهای استان یزد در حوزه ی سواد آموزی تقدیر به عمل آمد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان یزد ؛ در این نشست که در دفتر مدیر کل اداره زندانهای استان یزد برگزار گردید ، امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، ، حمید اسماعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه ی ۲ استان ، فاطمه دهقان مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان حضور داشتند .

امین الرعایا با اشاره به نقش پررنگ مدیر کل اداره زندانهای استان یزد در توسعه فعالیتهای سواد آموزی و  همینطور پیگیری های لازم جهت آموزشهای سوادآموزی به مددجویان ، با اهدای لوح تقدیری  از مدیر کل اداره زندانهای استان یزد تقدیر و تشکر به عمل آورد 

گفتنی است در این نشست معاون سلامت ، اصلاح و تربیت ، مدیر زندان مرکزی یزد ، رئیس اداره فرهنگی و تربیتی اداره کل و مسئول واحد فرهنگی زندان مرکزی یزد نیز حضور داشتند.

آدرس کوتاه:

خدمات الکترونیک خدمات الکترونیک

حداقل کردن حداکثر