نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال آخرین فایل جمع آوری عملکرد سال 93

ارسال آخرین فایل جمع آوری عملکرد سال 93

با سلام و تبریک سال جدید و آرزوی سلامتی و سعادتمندی برای همکاران استان ها و شهرستان ها

مقتضی است برای نهایی سازی عملکرد سال گذشته و بهره برداری بهینه از آمار ، آخرین فایل جمع آوری عملکرد تحت پوشش سال 93 حداکثر تا پایان فروردین ماه ارسال گردد . بدیهی است بعد از این تاریخ نبایستی تغییراتی در آمار و اطلاعات عملکرد تحت پوشش سال 93 با ارسال فایل های جدید ایجاد گردد .

لازم است کاربران دقت نموده تاریخ جمع آوری فایل با تاریخ ارسال مغایرت نداشته و بروز باشد .

آدرس کوتاه: